Szállítási költség, a bútorok tekintetében Budapest területén belül, oda-vissza szállítással : mennyiség, távolság és egyéb tényezők függvényében ajánlat alapján.

Ez az eszközök oda-vissza szállítását, teherautóról való le-és felrakását tartalmazza berendezés-bontás nélkül.

Szállítási költség vidékre : ajánlat szerint.

Kérjen ajánlatot ! Az ajánlatkérés természetesen ingyenes.

Az ajánlatkérés, rendelés menete:

1., Kérjen ajánlatot ONLINE rendelési felületről, vagy írjon e-mailt, az info@vrent.hu címre.

2.,Munkatársunk 1-3 munkanapon belül ajánlatot ír Önnek, vagy esetleges kiegészítések miatt telefonon, vagy e-mail-ben megkeresi Önt. Az Ön által bekért, és általunk kiadott aláíratlan Szerződés, egyik felet sem kötelezi semmire. Cégünk egy adott napra, akár készletünk többszörösére is kiadhat ajánlatot.

3.,Érdeklődő, miután kézhez vette ajánlatunkat, és azt megfelelőnek találta, aláírva, a rendelési mellékletet is kitöltve beszkennelve, (lehetőleg PDF formátumban) e-mail-ben esetleg levélben visszaküldi cégünkhöz.

4/A, Amennyiben az ajánlatot kísérő e-mail-ben fizetési mód: „előre utalás” szerepel, előre utaláshoz díjbekérő bizonylatot küldünk Önnek. Díjbekérőn szereplő összeget az eszközök átvétele előtt átutalni, vagy folyószámlánkra befizetni szíveskedjenek. A befizetett összegről kiállított számlát postán küldjük el, vagy szállításkor személyesen adjuk át. Rendelési visszaigazolásként, cégünk képviselője által aláírt, lepecsételt kölcsönbérleti szerződést küldünk Önnek. Ez jelenti a rendelési folyamat végét.  A szállítás előtti napokban egyeztetjük a pontos szállítási időpontot.

4/B, Amennyiben az ajánlatot kísérő e-mail-ben fizetési mód: „átvételkor készpénzben” szerepel, Önnek nincs más teendője,mint megvárni visszaigazolásunkat. Rendelési visszaigazolásként, cégünk képviselője által aláírt, lepecsételt kölcsönbérleti szerződést küldünk Önnek. Ez jelenti a rendelési folyamat végét.  A szállítás előtti napokban egyeztetjük a pontos szállítási időpontot.  A kölcsönzési díjat a bérelt eszközök átvételekor kérjük kiegyenlíteni.

4/C, Amennyiben az ajánlatot kísérő e-mail-ben a fizetési mód „átvételkor készpénzben + … Ft. kaució” szerepel, Önnek nincs más teendője,mint megvárni visszajelzésünket. Rendelési visszaigazolásként,  cégünk képviselője által aláírt, lepecsételt kölcsönbérleti szerződést küldünk Önnek. Ez jelenti a rendelési folyamat végét. A szállítás előtti napokban egyeztetjük a pontos szállítási időpontot. A kölcsönzési díjat a bérelt eszközök átvételekor kérjük kiegyenlíteni,kiegészítve a kaució összegével, melyet visszavételkor számolunk el.

4/D, Amennyiben az ajánlatot kísérő e-mail-ben fizetési mód: „átutalással, 8 napon belül” szerepel, Önnek nincs más teendője,mint megvárni visszajelzésünket. Rendelési visszaigazolásként, cégünk képviselője által aláírt, lepecsételt kölcsönbérleti szerződést küldünk Önnek. Ez jelenti a rendelési folyamat végét.  A szállítás előtti napokban egyeztetjük a pontos szállítási időpontot.  A kölcsönzési díjat a bérelt eszközök átvételét követően, 8 napon belül, átutalással kérjük kiegyenlíteni.
Amennyiben nem tudjuk teljesíteni rendelését, arról is e-mail-ben tájékoztatjuk.

5., A rendelt tételek ekkor már elkülönítésre kerülnek.

6.,Kivételes esetben lehetőség van arra, hogy saját szállítóeszközzel vigye el a megrendelt bútorokat, eszközöket. Kérjük, hogy megfelelő nagyságú zárt rakterű járművel, rögzítő spaniferekkel és rakodókkal érkezzenek.

7.,Megrendelését minden esetben írásban, cégünk képviselője által aláírt, lepecsételt kölcsönbérleti szerződéssel igazoljuk.

8., Megrendelés esetén, a rendezvény előtt 14. napig következmény mentesen tudja visszamondani, 5. napig 50% meghiúsulási díj ellenében mondhatja vissza a rendelését. 5 napon belüli visszamondáskor, a kölcsönzési díj 100%-ára igényt tartunk.

9., Módosítást a lehetőségeknek megfelelően elfogadunk.

10.,  A szerződés akkor jön létre, mikor mind a két fél cégesen aláírta, addig egyik felet sem kötelezi teljesítésre.

A szerződéskötésig, a közbenső bérbeadás jogát fenntartjuk.

Alvállalkozókat is bevonhatunk, a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében.

Általános Szerződési Feltételek.

1., Bérbeadó, az eszközöket, kifogástalan műszaki, és esztétikai állapotban adja át bérlőnek, ettől eltérést, a helyszínen, az ajánlati lapon, vagy külön jegyzőkönyvben rögzíthetik a felek.

2., Bérlő, az eszközöket tovább nem adhatja, ill. külön megállapodás alapján lehetséges, de a kárfelelősség, mindenképp bérlőt terheli.

3., A rendezvényen a Vrent kft. által átadott bútorok, eszközök állapotának, tisztaságának megőrzéséért a megrendelő teljes felelősséget vállal.

4., Eszközök visszaszállításakor megállapított károkról kontaktszemély jelenlétében jegyzőkönyvet vesznek fel. Bérbeadó a termék gyártójától árajánlatot kér, az okozott kár megjavítására, vagy az eszköz pótlására. Ezt mindkét fél elfogadja magára nézve kötelezőnek. Erről bérbeadó számlát állít ki bérlő felé, aki 8 napon belül ezt az összeget bérbeadó pénztárába befizetni köteles.

5., Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlati lapon meghatározott bérleti díj késedelmes teljesítése esetén, a meg nem fizetett bérleti díj után, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékű késedelmi kamatot fizet.

6., Jelen szerződési feltételek elfogadásával a megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben kikötött díjat a szerződésben/számlán rögzített határidőt meghaladó 7. nappal sem fizette meg, úgy a tartozó cég nyilvános adatai /cég elnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletre jogosult(ak) adatai/, valamint a tartozás összege közzétehető a www. nemfizetocegek.hu internetes portálon. A megrendelő vállalja, hogy a közzététel miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli és a bérbeadóval, illetve a portál üzemeltetőjével szemben e tekintetben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt.

Pótlási díjat akkor számolunk föl, ha a bútor, eszköz sérülése gazdaságosan nem javítható, textileknél, a nem rendeltetés szerű használatból eredő, illetve nem tisztítható szennyeződés, szál kihúzódás, viaszszennyeződés, ill. kiégetés esetén.

Eszközök pótlási árai az árajánlatban, valamint a kölcsönbérleti szerződésben is megtalálhatók.